VELKOMMEN TIL vår hjemmeside ! 


Tønsberg Rotaryklubb ble grunnlagt den 19.juni 1931 som klubb nummer 8 i Norge

Pr 19.desember 2017 er vi 81 medlemmer, 31 kvinner og 50 menn i aldersspennet fra 40 til over 90 år. Det betyr at 38 % av medlemmene er kvinner. Vi arbeider stadig med å rekruttere flere kvinner. Vi er ingen "sosial klubb for eldre herrer".
Tønsberg Rotary går stødig videre med flere oppgaver og tiltak. Rekruttering, sosialt engasjement og hjelp til mennesker som trenger støtte i hverdagen.

Hvis du tar deg litt tid å lese, så ser du at Rotary lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt er opptatt av vennskap, yrkesmangfold, etikk, samfunn, egenutvikling, nettverksbygging, medmenneskelighet, mulighet til å yte i solidaritetsprosjekter hjemme og ute. Kort sagt handler det om mennesker i utvikling og i stadig bevegelse i et moderne samfunn. Vi vil ta ansvar ! Mennesker i alderen 30-40-50 år vil finne verdier som bygges for livet. Også for dem over 60 kan dette være viktig.
Vi kan si at det finnes seks gode grunner til å bli medlem av Tønsberg Rotaryklubb :
1. Tilgang på nettverk og venner - vi rekrutterer fra ulike yrker med ulik bakgrunn og kompetanse
2. Spennende foredrag uke etter uke - det handler om å holde seg oppdatert og få innsikt
3. Mulighet til egenutvikling - mange rike tillitsverv gir deg mer kompetanse
4. Yrkesetikk på dagsorden - lederskap står sentralt
5. Sosialt ansvar og hjelpetiltak - som medlem bidrar du med betydelig hjelp internasjonalt
6. Sosiale aktiviteter - trivsel - det sosiale gir deg mye :-)

STYREt I TØNSBERG ROTARYklubb

Styret i Tønsberg Rotaryklubb for 2017-2018.

   President fra 1 juli 2017 - Heidi Thorin Olsen

Styremedlemmer: Bjørn Gullaker, Trond Asplin, Knut Gran, Margrethe Horne, Geir Ove Johannessen, Inger Olsen-Nauen, Øyvind Strømsjordet og Odd Svang-Rasmussen.

Styret tok over 1. juli 2017 og skal fungere fram til 30. juni 2018.

 

     Bjørn                  Trond       Margrethe    Geir Ove          Inger              Øyvind               Knut                Odd              

Bjørn Gullaker vil være vår neste president, fra 1.juli 2018. 


NYTT PÅ NYTT FRA Tønsberg rotaryklubb

                          Klubben samlet til Juletorsk 19.12.2017


NORFO trenger ny nettredaktør

I forbindelse med  Jan Moslets bortgang er det behov for ny webredaktør i Norfo.

Stillingen er utlyst her.


Innsamling og juletur til Litauen

Årets innsats for våre venner i Litauen er avsluttet. Vedagte takkebrev forteller historien, Klikk her.


Rotary Youth Leadership Award (Ryla) i mars 2018

Tønsberg RK har valgt Carsten Olsen som sin kandidat til RYLA i mars 2018. Hans søknad er sendt til Thor Asbjørn Andersen, Sandefjord Øst RK.

Se vår video Her.


Aktivitetene til Vår Internasjonale/TRF-komite

Vår Internasjonale/TRF-komite la frem oversikt over sine aktiviteter på klubbmøtet den 12.9.2017.  Se presentasjonen.

Er du interessert i et års gratis studium ved universitet i Georgia, USA: se siste side i presentasjonen. Søknadsfrist 1.okt. for studium året etter.


Vår Utvekslingsstudent i 2017-2018, Luke.

Lukes velkomst.  Fra venstre: i 1. rad Luke og Terning, 2. rad Heidi og Lise, 3. rad Torunn og Ingrid, øverst Petter.
Foto: Bente K.

Fra klubbmøtet 28.11.

Luke fortalte (på norsk) om sitt opphold så langt. Tusen takk til Torunn og Terning</div>
    
     
    <div
    class=

 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Quality Hotel Tønsberg AS
Adresse: Ollebukta 3
Postnummer: 3126
Sted: Tønsberg
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 18:15:00
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Møtetid i juli måned + uke 31 kl 1200

Les merrotary lenker

NYHETER FRA
ROTARY INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - ROTARY RSS

Loading RSS...

DISTRICT - ROTARY RSS

Loading RSS...