VELKOMMEN TIL vår hjemmeside ! 


Tønsberg Rotaryklubb ble grunnlagt den 19.juni 1931 som klubb nummer 8 i Norge

Pr 8.juni 2018 er vi 82 medlemmer, 32 kvinner og 50 menn i aldersspennet fra 40 til over 90 år. Det betyr at 39 % av medlemmene er kvinner. Vi arbeider stadig med å rekruttere flere kvinner. Vi er ingen "sosial klubb for eldre herrer".
Tønsberg Rotary går stødig videre med flere oppgaver og tiltak. Rekruttering, sosialt engasjement og hjelp til mennesker som trenger støtte i hverdagen.

Hvis du tar deg litt tid å lese, så ser du at Rotary lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt er opptatt av vennskap, yrkesmangfold, etikk, samfunn, egenutvikling, nettverksbygging, medmenneskelighet, mulighet til å yte i solidaritetsprosjekter hjemme og ute. Kort sagt handler det om mennesker i utvikling og i stadig bevegelse i et moderne samfunn. Vi vil ta ansvar ! Mennesker i alderen 30-40-50 år vil finne verdier som bygges for livet. Også for dem over 60 kan dette være viktig.
Vi kan si at det finnes seks gode grunner til å bli medlem av Tønsberg Rotaryklubb :
1. Tilgang på nettverk og venner - vi rekrutterer fra ulike yrker med ulik bakgrunn og kompetanse
2. Spennende foredrag uke etter uke - det handler om å holde seg oppdatert og få innsikt
3. Mulighet til egenutvikling - mange rike tillitsverv gir deg mer kompetanse
4. Yrkesetikk på dagsorden - lederskap står sentralt
5. Sosialt ansvar og hjelpetiltak - som medlem bidrar du med betydelig hjelp lokalt og internasjonalt
6. Sosiale aktiviteter - trivsel - det sosiale gir deg mye :-)

STYREt I TØNSBERG ROTARYklubb

Styret i Tønsberg Rotaryklubb for 2017-2018.

  

President fra 1 juli 2017 - Heidi Thorin Olsen

Styremedlemmer: Bjørn Gullaker, Trond Asplin, Knut Gran, Margrethe Horne, Geir Ove Johannessen, Inger Olsen-Nauen,            Erik Robertstad og Odd Svang-Rasmussen.

Styret tok over 1. juli 2017 og skal fungere fram til 30. juni 2018.

                                                                            Bjørn                     Trond          Margrethe    Geir Ove          Inger            Erik                     Odd                   Knut          


Bjørn Gullaker vil være vår neste president, fra 1.juli 2018


Rotaryklubbene i Tønsbergområdet inviterer til SOMMERMØTER 2018

Les invitasjonen her


                                                                        

Admin. Dir. Øyvind Hagen ble tildelt utmerkelsen Paul Harris Fellow   PÅ KLUBBMØTET DEN 6.3.2018





                                                      

 Bedriftsbesøk i Fylkeskommunen 27.2.2018












Post Image



Tre nye medlemmer i Tønsberg Rotary ønskes velkommen 13.2.2018 ! Fra venstre Roar Pedersen, Annette Amundrød Gundersen og Georg Lutzow-Holm. Dermed er vi 84 medlemmer.




    






                        

    

                                     

                                                                                


             

                                                                            

       

Anne Marie Gran Bruun og Margrethe Horne ble 13.Februar tildelt Rotarys utmerkelse, Paul Harris Fellow, for stor innsats i Tønsberg Rotary. Begge prisvinnere her sammen med presidenten Heidi Thorin Olsen. Vi gratulerer !




                                                


ÅRETS DUGNAD I RAKÅSSTIEN GIKK AV  STABELEN DEN 8.MAI. 








 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Quality Hotel Tønsberg AS
Adresse: Ollebukta 3
Postnummer: 3126
Sted: Tønsberg
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 18:15:00
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Møtetid i juli måned + uke 31 kl 1200

Les mer



rotary lenker

NYHETER FRA
ROTARY INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - ROTARY RSS

Loading RSS...

DISTRICT - ROTARY RSS

Loading RSS...