VELKOMMEN TIL vår hjemmeside ! 


Tønsberg Rotaryklubb ble grunnlagt den 19.juni 1931 som klubb nummer 8 i Norge

Pr 7.12. 2018 er vi 79 medlemmer, 32 kvinner og 47 menn i aldersspennet fra 40 til over 90 år. Det betyr at 40 % av medlemmene er kvinner. Vi arbeider stadig med å rekruttere flere kvinner. Vi er ingen "sosial klubb for eldre herrer".
Tønsberg Rotary går stødig videre med flere oppgaver og tiltak. Rekruttering, sosialt engasjement og hjelp til mennesker som trenger støtte i hverdagen.

Hvis du tar deg litt tid å lese, så ser du at Rotary lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt er opptatt av vennskap, yrkesmangfold, etikk, samfunn, egenutvikling, nettverksbygging, medmenneskelighet, mulighet til å yte i solidaritetsprosjekter hjemme og ute. Kort sagt handler det om mennesker i utvikling og i stadig bevegelse i et moderne samfunn. Vi vil ta ansvar ! Mennesker i alderen 30-40-50 år vil finne verdier som bygges for livet. Også for dem over 60 kan dette være viktig.
Vi kan si at det finnes seks gode grunner til å bli medlem av Tønsberg Rotaryklubb :
1. Tilgang på nettverk og venner - vi rekrutterer fra ulike yrker med ulik bakgrunn og kompetanse
2. Spennende foredrag uke etter uke - det handler om å holde seg oppdatert og få innsikt
3. Mulighet til egenutvikling - mange rike tillitsverv gir deg mer kompetanse
4. Yrkesetikk på dagsorden - lederskap står sentralt
5. Sosialt ansvar og hjelpetiltak - som medlem bidrar du med betydelig hjelp lokalt og internasjonalt
6. Sosiale aktiviteter - trivsel - det sosiale gir deg mye :-)
STYREt I TØNSBERG ROTARYklubb

Styret i Tønsberg Rotaryklubb for 2018-2019.

  

President fra 1 juli 2018 - Bjørn Gullaker

Styremedlemmer: Knut Gran, Heidi Thorin Olsen, Ingeborg Seel Bahr, Anne Marie Gran Bruun, Christen Bugge, Erik Robertstad, Ellen Birgitte Hæhre og Odd Svang-Rasmussen.  Styret tok over 1. juli 2018 og skal fungere fram til 30. juni 2019.  Knut Gran vil være vår neste president, fra 1.juli 2019                                                                                                                                                  


          

                                                                         


                                                      

 


                                                                  

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Quality Hotel Tønsberg AS
Adresse: Ollebukta 3
Postnummer: 3126
Sted: Tønsberg
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 18:15:00
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Møtetid i juli måned + uke 31 kl 1200

Les merrotary lenker

NYHETER FRA
ROTARY INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - ROTARY RSS

Loading RSS...

DISTRICT - ROTARY RSS

Loading RSS...